Zmluvy

Dodatok zmluvy s Ekos

Dotácia PSK 2019 - zmluva

Zmluva s Natur- Packom

Dodatok zmluvy č.2 s Prima bankou

Zmluva s PSK

Zmluva o ochrane údajov

Zmluva o poskytnutí príspevku - kompostoviska

Pracovna zmluva Robert a Ivan Miko

Dohoda s Úradom práce č.18/38/054/44

Zmluva internet - KD

Zmluva s PSK

Zmluva s urádom práce 2

Zmluva s urádom práce 1

Pracovné zmluvy