Zmluvy

Zmluva s PSK

Kúpna zmluva - Jolana Kolcunová

Úrad vlády SR - zmluva

Zmluva o úvere s Prima bankou

Zmluva - dodatok T-com

Zmluva Eurovia - oprava cesty

Zmluva so štatistickým úradom

Zmluva s Ministerstvom financií SR

PSK -zmluva

JAVYS - Darovacia zmluva

Zmluva zber šatstva

Dodatok zmluvy s Natur- Pack - odpady obalov

Dodatok zmluvy s Ekos

Dotácia PSK 2019 - zmluva

Zmluva s Natur- Packom

Dodatok zmluvy č.2 s Prima bankou

Zmluva s PSK

Zmluva o ochrane údajov

Zmluva o poskytnutí príspevku - kompostoviska

Pracovna zmluva Robert a Ivan Miko

Dohoda s Úradom práce č.18/38/054/44

Zmluva internet - KD

Zmluva s PSK

Zmluva s urádom práce 2

Zmluva s urádom práce 1

Pracovné zmluvy