Urbariátna spoločnosť

Uznesenie z valnej hromady 2019

Zoznam vlastnikov a podielnikov urbariatu