Iné

Vyhlásenie času nebezpečenstva

Odvolanie zvyšeneho stupňa nebezpečia požiarov