VZN

VZN o umiestnovaní plagátov

VZN o zneškodňovaní žump

VZN o miestnom poplatku za komun. odpad

VZN 01/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Vyhlásenie času nebezpečenstva

Odvolanie zvyšeneho stupňa nebezpečia požiarov