Usmernenia- národnostné menšiny

Príloha-zoznam použitých skratiek

Metodické usmernenie k zákonu

Usmernenie Policajného prezídia SR

Vybrané doplnkové dopravné tabule v menšinových jazykoch

Monitorovanie dodržiavania zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie - informácia

Bezpečnostné označenia v jazykoch menšín 2

Bezpečnostné označenia v jazykoch menšín

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny a Slovenskou obchodnou inšpekciou, ústredný inšpektorát

Metodické usmernenie k zákonu č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI