Ochrana pred požiarmi

Upozornenie - bezpečne vianoce a silvester

Zrušenie času zvýšeného nebeypečenstva vzniku požiaru.

Čas zvýšeného nebezpečenstvá vzniku požiaru od. 10.08.2020

Zrušenie času neb. vzniku požiaru

Vyhlásenie času vzniku požiaru od.07.04.2020

Výzva HZ- ochrana pred požiarmi