Ochrana pred požiarmi

Zrušenie času neb. vzniku požiaru

Vyhlásenie času vzniku požiaru od.07.04.2020

Výzva HZ- ochrana pred požiarmi