Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov 2021- základne informácie

Sčitanie obyvateľov 2021

Tlačová správa

Tlačová správa