VSD - výzva na vykonanie výrubu stromov

VSD - výzva na vykonanie výtubu okliesnenia stromov