Varovanie pred podvodnými e-mailami, žiadosťami o priateľstvo na FACEBOOK-u, MESSENGER-i a komunikáciami s neznámymi osobami

Príloha č. 1 k č. p. ORPZ-SL-VO1-94-0032021 Podvody