Výmena verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v roku 2015