Novinky

Voľby do Europského parlamentu 2019

Viav v časti dokumenty

25. 3.

2019

13.ročnik turnaja o pohár starostu obce. Turnaja sa zučastnilo 17. hračov. Viťazom 1 . kategorie sa stal Miroslav Tomčo st. 2. miesto Jozef Homza 3. miesto Emil Dvorščak. Viťazom 2. kategorie Mikulaš Plavčan 2. miesto Márian Konkoľ 3. miesto Ján Jakubiansky. Viťazom štvorhry sa stal Miroslav Tomčo st a Milan Prexta

viac v časti gáleria

18. 1.

2019

Separovaný zber odpadu v roku 2019

Separovaný zber odpadu v roku 2019

31. 12.

2018

Registrácia ošipaných

viac v časti gáleria " Dokumenty"

22. 11.

2018

Výsledky komunálnych volieb

Starosta: Miroslav Tomčo Poslanci: Miroslav Tomčo ml., Bc., Slavomír Žuravčík, Mária Segeďová, Helena Dzvoniková, Michal Brudňak

11. 11.

2018

Úcta k starším

Viac v galérii

30. 10.

2018

Pokračujeme pri úprave KD

Foto v galérií

27. 5.

2018

Nové stoly do KD

Foto v galérií

27. 5.

2018

Viťazstvo a tretie miesto na turnaji.

Stolny tenis - turnaj

19. 5.

2018

Uprava KD

Viac v časti gáleria

24. 1.

2018

Stolnotenisový turnaj v Čirči. Foto v gálerii

Viťazstvo vo dvojhre a štvorhre v Čirči foto v gálerii

24. 1.

2018

Program pdpadového hospodárstva PSK 2016-2020

Oznámenie viacej v časti Dokumenty

12. 1.

2018

Privitanie nového občana

Ján Kravec 2017 - viac v galerii

27. 12.

2017

Začali sme s modernizaciou KD. Fotov časti galeriá.

Viac v časti galeriá.

21. 12.

2017

Mikovaj v naši obci 2017

10.12.2017

10. 12.

2017

Zástavka

V Novembri sme dokončili novú zastavku. Foto v gálerii

18. 11.

2017

Uprava terenu pri cerkvi a cintorine

Uprava tereni pri cerkvi a cintorine

08. 11.

2017

Vystavba novej zástavky.

Začali sme s vystavbou novej medernejšej autobusovej zástavky, kvôli lepšej bezpečnosti.Viac foto v gálerii

07. 11.

2017

Nové stoličky do KD

Za pomoci financii od PSK v hodnote 1000,-€sme zakupilinové stoličky do KD.

11. 10.

2017

Chodník ku cerkvi

Dokončujeme chodník od KD ku cerkvi kvôli bezpečnosti naších občanov

10. 10.

2017

Chodnik k Kúlturnemu domu

Začali sme s vystavbou chodníka ku Kúlturnemu domu a zástavkou. Fotografie v časti gáleria

11. 9.

2017

Uprava cesty vchod do uličky

Upravili sme vchod do uličky obce, ktorý bol rozbity, foto v časti gáleria

09. 9.

2017

Výmena verejných svetiel a verejného rozhlasu

V roku 2015 sme vymenili staré verejné ossvetleni za nové a takisto sme vymenili celý verejný rozhlas aj s kablámi.

09. 9.

2017

Doplnenie ihriska o volejbalové a basketbalove konštrukcie

V roku 2016 sme za pomoci prispevku z PSK doplnili ihrisko o volejbalové a basketbalove konštrukcie, foto v časti gálerie

09. 9.

2017

Vyrezanie briez v parku

V roku 2017 sme vyrezali brezy v parku, vzhľadom k tomu, že boli vysoké a nebezpečné foto v časti galeria

09. 9.

2017

Chodník na cintorín

V mesiaci jul sme urobili chodník na cintoríne.Fotografie v častigalerie

09. 9.

2017