Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026

Zverejnené
20. júla 2022
Kategória

Prílohy