Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené
7. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2023 − 21. marca 2023
Kategória

Prílohy