Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou