Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu