Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Projekt podporený z PSK

NOVÝ VCHOD KD

NOVÉ LAVIČKY

NOVÉ DVERE- PROJEKT PODPORENÝ FIRMOU JAVYS

NOVÁ PAMÄTNÁ TABUĽA- PROJEKT PODPORENÝ Z ÚRADU VLÁDY

DOPLNENIE INVENTÁRU KD- PROJEKT PODPORENÝ Z PSK

NOVÝ PRECHOD PRE CHODCOV

ÚPRAVA CINTORÍNA

OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

NOVÁ KUCHYNSKÁ LINKA+ STAND BY STOLY

MIKULÁŠ V CERKVI

NÁKUP ZARIADENÍ PSK

ÚPRAVA KD

ÚPRAVA VODOVODNÉHO POTRUBIA FIRMOU VEOLIA

KOMPOSTERY PRE OBČANOV

ÚPRAVA OKOLIA PRI OBECNOM ÚRADE

13. ROČNÍK STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE

ÚCTA K STARŠÍM

430.VÝROČIE OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY OBCE

KULTÚRNE PODUJATIE 17.06.2018

POKRAČUJEME PRI ÚPRAVE KD

NOVÉ STOLY DO KD

VÍŤAZSTVO NA TURNAJI V ORLOVE

SANKOVAČKA 2018

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ĎURKOV – VIŤAZSTVO NA TURNAJI

MIKOVAJ V NAŠI OBCI 2017

UPRAVA OKOLIA PRI OBECNOM ÚRADE

UPRAVA OKOLIA PRI CINTORINE A CERKVI

STRETNUTIE S MEKYM

FUTBALOVÉ MUŽSTVO NAŠEJ OBCE Z ROKU 1986

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ – 11. ROČNÍK