Obecné zastupiteľstvo

Helena Dzvoníková

Poslankyňa

helenadzvonikova@gmail.com 0905 276 624

Mária Segeďová

Poslankyňa

mariasegedova@gmail.com 0904 878 690

Slavomír Žuravčík

Poslanec

slavomirzuravcik@gmail.com 0905 632 075


Miroslav Tomčo

Poslanec

miroslavtomco@gmail.com 0949 756 312

Michal Brudňak

Poslanec

0910 700 336

Zverejnené 17. februára 2022.
Upravené 23. februára 2022.