Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Zverejnené 2. marca 2022.
Bez úpravy .